به ما بپیوندید...

سفتو کالا فقط یک فروشگاه آنلاین نیست , ما یک خانواد پویا هستیم که به خلق ارزش می پردازیم ومشتاق ساختن پدیده های تازه ایم,اینجا همه ما این فرصت رو داریم که برای اثرگذار بودن وکسب تجربه هایی ارزشمند تلاش کنیم , ما تو این مسیر علاقه مندیم قهرمان هایی کنارمون باشند تا برای عبور از هفت خان مسائل کسب کار کمکمون کنند , پس اگر دوست داری قهرمان قصه ای باشی که خودت میسازی منتظر حضورت هستیم.
 
 

مزایای کار در سفتوکالا

محیط صمیمی و پویا

ساعت کاری منعطف

فرصت یادگیری و ارتقا

عمل گرایی و نتیجه گرایی

برای شروع همکاری با سفتوکالا , لطفا رزومه خود را برای ایمیل زیر ارسال کنید:


support@saftokala.com