پرسش های متداول

کیف پول

افزایش اعتبار از طریق دریافت کد اعتباری در قسمت مدیریت کیف پول صورت می‌گیرد.

در مرحله انتخاب روش پرداخت با انتخاب گزینه کیف پول، می‌توانید از اعتبار کیف پول خود استفاده کنید.

در قسمت مدیریت کیف پول در حساب کاربری میزان اعتبار کیف پول قابل ‌مشاهده است.

اعتبار کیف پول محدودیت ندارد و بر روی تمامی کالا و تخفیف ها قابل استفاده می باشد

جواب سوالتونو پیدا نکردید؟
جواب سوالتونو پیدا نکردید؟